Havuz Ozon Dezenfeksiyonu

Havuz Ozon Dezenfeksiyonu

Ozon Nedir ?

Ozon Nedir ?

Moleküler ozon güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijen molekülünü parçalamasıyla ya da yıldırım, şimşek gibi yüksek elektrik gerilimi altında oksijen molekülünün parçalanmasıyla oluşmaktadır. Ozon gazı havadan daha ağır bir gaz olduğu için yeryüzüne doğru iner ve havayı doğal bir yöntemle temizler.
...
Ozon Üretimi

Ozon Üretimi

Corona Desarj Yöntemi'nde oksijen molekülleri elektrik akımı verilerek oksijen atomlarına parçalanır ve diğer oksijen moleküllerri birleşerek ozon gazını (O3) oluşturur.
...
Ozon Suyu Oksijence Zenginleştirir

Ozon Suyu Oksijence Zenginleştirir

Ozon suda çözünerek dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra oksijene dönüşür bu sayede havuz suyu oksijence de zenginleşir.
...
Ozon İle Dezenfeksiyon

Ozon İle Dezenfeksiyon

Uyguladığımız ozon sisteminde dezenfeksiyon kontak tanklarında meydana gelir. Ozon gazı hiçbir suretle makine dairesine veya havuz içerisine gönderilmez. Yani ozonun insanlara direkt teması önlenmiş olur.
...
Havuz Dezenfeksiyon Sistemlerinin Karşılaştırılması

Havuz Dezenfeksiyon Sistemlerinin Karşılaştırılması

Ozon; dünya çapında suyun gerekli hijyen şartlarını sağlamada kullanılan en güçlü oksitleyici ve doğal dezenfektandır. Klordan 200 kat daha etkilidir ve hızlı reaksiyona girer. Havuz suyunda insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddeler bırakmaz.Ozon bakteri ve virüslere karşı oldukça kısa sürede etki gösterir.
...
Ozon Kullanımının Havuzlarda Kimyasal Kullanımına Etkisi

Ozon Kullanımının Havuzlarda Kimyasal Kullanımına Etkisi

Ozonla dezenfeksiyonda 0.3 -0.6 ppm klor yeterlidir. Ozon; yüksek oksidasyon gücü ve kullanılan kontak tankıyla sağlanan temas süresi ve temas yüzeyinden dolayı %100'e yakın dezenfeksiyon sağlar. Böylece kullanılacak klor miktarı % 90 azalır.
...
Havuzlarda Ozonla Dezenfekte Etmenin Sağlayacağı Faydalar

Havuzlarda Ozonla Dezenfekte Etmenin Sağlayacağı Faydalar

Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor yerini ozona bırakmaktadır. Klor göz yanması, cilt kızarıklığı, kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Aynı zamanda havuz suyunun pH' ını büyük ölçüde etkilemektedir. Bunun yanında havuz suyundaki organik bileşiklerle reaksiyona girerek insan sağlığı için zararlı olan kloramin ve THM gibi kimyasal maddeleri oluşturur. Klorun yerine başka bir dezenfeksiyon yöntemi kullanmak için tek etkili çözüm ozon sistemidir.
...
Havuzlarda Olması Gereken Ozon Sistemi

Havuzlarda Olması Gereken Ozon Sistemi

Ozon, kalıntı bırakmayan özelliği, dezenfeksiyon işlemini bitirdikten sonra oksijene dönüşmesi ve doğru kullanıldığında insan sağlığına hiçbir zararı olmadığından özellikle son yıllarda hızla yaygınlaşmıştır. Olimpik tesisler, ticari amaçla kullanılan havuzlar ve özel havuzların büyük bir kısmında ozon sistemleri kullanılmaktadır.
...
Ozon Sistemi Ekipmanları

Ozon Sistemi Ekipmanları

Yüksek kaliteli ozon üretmek için bir CWT sistemi dört aşamalı olarak çalışır. Bu aşamalar; Besleme gazı hazırlama sistemi, Ozon jeneratörü, Su içerisine gaz transfer etme araçları, Proses kontrol enstrümantasyonu.
...
WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı