Ozon Sistemi Ekipmanları

Ozon Sistemi Ekipmanları

Yüksek kaliteli ozon üretmek için bir CWT sistemi dört aşamalı olarak çalışır. Bu aşamalar; Besleme gazı hazırlama sistemi, Ozon jeneratörü, Su içerisine gaz transfer etme araçları, Proses kontrol enstrümantasyonu.

STANDARTLARA UYGUN OZON SİSTEMİ EKİPMANLARI

A-Ozon Jeneratörü
Corona boşaltım (CD) sistemiyle çalışır. Oksijen konsantrasyon  cihazından (B)  aldığı oksijeni (%95 saflıkta) yüksek voltajlı  elektrik ile parçalayarak ozon üretilmesini sağlar.
 
B- Besleme Gazı Hazırlama
Havadan aldığı oksijeni %95 saflıkla ozon jeneratörüne gönderir.
 
C-Elektriksel Kontroller
Sistemin çalışması için gerekli enerjiyi kontrol altında sisteme aktarır.
 
D- Gösterge / Sayaç 
Besleme gazının akış hızı, vakum ve basınç gibi kritik parametreleri 
izlemek için kullanılır. 
 
E- Vakum Kırıcı 
Ozon jeneratörü ile enjektör sistemi arasında, herhangi bir geri su akışına karşı bir güvenlik önlemidir.
 
F- İzleme ve Kontrol 
Çözünmüş olan veya ortamda bulunan ozon seviyesi izlenebilir ve kontrol edebilir. Bu sayede sistem parametreleri belirli periyotlarda değerlendirilebilir.
 
G- Ozon Filtrasyon Pompası 
Ozon gazı enjekte edilen noktada optimal vakumu kolaylaştırmada, ozon enjektör manifoldu boyunca su akışını arttırmak için gereklidir.
 
H- Enjektör 
 Ozon jeneratöründen gönderilen ozon gazını vakum yaratarak sisteme aktarır.
 
İ- Çekvalf
Ozon jeneratörüne gelebilecek geri akıştaki suyu tutmak için kullanılan diğer bir güvenlik cihazıdır. 
 
J- Kontak Tank
Kontak tank, suyun ince bir film tabaka haline gelerek ozon gazıyla daha fazla karışmasını sağlar. 
 
K- Vent-off
 Kontak tankta dezenfeksiyon işlemini tamamlayan ozon gazının fazlasının alınmasını sağlar.
 
L- Su Tutucu
 Ventüriden alılan ozon gazının nemini almakta kullanılır. Kuru ozon gazı tahrip ünitesine gönderilirken tutucuda biriken su boşaltılır.
 
M- Ozon Tahrip Ünitesi
Dezenfeksiyon işlemini bitiren ozon gazı ozon tahrip ünitesinde oksijene dönüştürülür. Dönüştürülen oksijen atmosfere salınır.
 


WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı