Havuz Kimyasalları

CRYSTAL POOL KLOR ÜRÜNLERİ
CRYSTAL POOL KLOR ÜRÜNLERİ
CRYSTAL POOL KLOR ÜRÜNLERİ
CRYSTAL POOL KLOR ÜRÜNLERİ

SIVI KLOR %15-16

 • Her havuzda periyodik olarak her gün kullanıma uygundur.
 • Sıvı çözeltisi homojen olarak kalabildiğinden otomatik dozajda kullanıma uygun tek klor içerikli ürün sıvı klordur. Bu sebeple hem açık hem de kapalı havuzlarda periyodik olarak kullanılan en temel klor bileşiğidir.
 • Havuz yeni açılırken, sezon başlangıcında veya şartlandırılmış havuz suyunda sürekli kullanılmasının yanında şok klor uygulamasında kullanıma da uygundur.
 • Stabilizatör içermediğinden kapalı havuzda kullanıma da uygundur.

Kullanım Şekli : Havuz yeni açılırken - bahar başlangıcında veya havuzun şoklanma işlemi esnasında 100 m³ havuz suyuna  5-10 lt sıvı klor ilave edilir. Bu ilave ile 5,0-10,0 ppm aktif klor sağlanmalıdır. Havuz pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır. Alkalinite 50-100 ppm arasına ayarlanır ve burada sabit tutulur.

Şartlandırılmış havuz suyuna otomatik dozaj ayarlama ünitesine bağlı dozaj pompası ile aktif klor miktarı belirlenen aralıklarda kalacak şekilde sürekli dozaja devam edilir. 100 lt’lik bidonda 30 lt’lik sıvı klor dökülerek kalanı su ile seyreltilerek kullanılır.

 

TOZ GRANÜL KLOR %56

 • Havuz suyu dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan % 56 aktif klor içeren toz klor bileşiğidir.
 • Stabilizatör içeren klor bileşiğidir. Güneşin UV ışınlarının meydana getireceği aktivite kaybını önler.
 • Açık havuzlarda haftada bir şok klor uygulaması için kullanıma uygundur. Kesinlikle her gün periyodik olarak kullanıma uygun değildir.  Sık kullanımda havuzda siyanürik asitin birikerek klor bileşiğinin kilitlenmesine neden olur. Bu tip havuzlarda klor çalışmamaya ve zamanla havuzun tamamen yemyeşil olmasına neden olur.
 • Kapalı havuzda kullanılmaz.
 • Sıvı çözeltisi homojen olamadığından otomatik dozajlama ile kullanılmaz.                                       

Kullanım Şekli : Yüzme havuzu suyu dezenfektanı. Direkt olarak havuz suyuna karıştırılarak kullanılır. Havuz yeni açılırken- bahar mevsimi başlangıcında veya şok klor uygulamasında 100 m³ havuz suyuna 1-2 kg %56’lık Toz Klor ilave edilir. Bu ilave ile 5,0-10,0 ppm aktif klor sağlanmalıdır. Havuz pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır. Alkalinite 50-100 ppm arasına ayarlanır ve burada sabit tutulur.

 

TOZ GRANÜL KLOR %90

 • Havuz suyu dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan % 90 aktif klor içeren toz klor bileşiğidir.
 • Yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun uzun süreli dezenfeksiyonu için kullanılır.
 • Havuz yeni açılırken ve açık yüzme havuzlarında haftada bir kez  dezenfeksiyon için kullanılmaktadır. Kış hazırlığında suyu klorlama ve yosunla mücadele için kullanımı uygundur.
 • Yavaş salınımı ile uzun süreli ve kontrollü dezenfeksiyon sağlar. Açık havuzlarda kış sezonu kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli: Bu ürün rutin klorlama için kullanılmaz. Sezon açılışında, haftalık şok klorlamalarda, kış hazırlığında ve yosun mücadelesinde kullanılmalıdır. Havuz yeni açılırken pH’ı 7,2-7,6 arasın ayarlanır. 100 m³ havuz suyuna 1-1.5 kg  Toz Klor %90 ilave edilir. Bu ilave ile 5,0-10,0 ppm aktif klor sağlanmalıdır. Havuz pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır. Alkalinite 50-100 ppm arasına ayarlanır ve burada sabit tutulur Toplam alkalinite 80-100 ppm arasında olmalıdır. Uygun bir şok klorlama ürünü ile şok klorlama yapılır.

 

TABLET KLOR %90

 • Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılan % 90 aktif klor içeren 200 gram tabletlerden oluşmuş tablet klor bileşiğidir.
 • Suda yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun sürekli dezenfeksiyonu için kullanılan uzun süre etki gösteren dezenfektan ürünüdür.
 • Kireç içermediğinden suda atık bırakmaz.
 • Sirkülasyon pompa ön sepetine, klorinatör kullanımı ile sirkülasyon boru hattına, taşmalı havuzlarda savak hattına, skimmerli havuzlarda skimmer yuvasına yerleştrilerek kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli:  Havuz pH'ı, aktif klor miktarı ve alkalinitesi sık aralıklarla ölçülmelidir. Genel olarak 100 metreküp havuz suyuna 1-2 tablet Tablet Klor %90 kullanımı günlük ihtiyacı karşılayacaktır. Kalsiyum sertliği 200-400 ppm arasında olmalıdır. Bu ürün doğrudan havuz suyuna tatbik edilmeyip, havuz suyunun filtrasyonu öncesinde kullanıma uygundur.

 

TOZ KLOR %70 (KALSİYUM HİPOKLORİT)

 • İnorganik esaslı olan bu aktif klor bileşiği stabilizatör içermez, hızlı çözünür.
 • Kireç (kalsiyum) içerdiğinden su sertliği ve alkalitesi yüksek olan havuz sularında kullanımı uygun değildir. Özellikle alkalitesi düşük olan sular için kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli: Bu ürün rutin klorlama için kullanılabilir. Sezon açılışında, haftalık şok klorlamalarda, kış hazırlığında ve yosun mücadelesinde de periyodik olarak kullanılabilir. Havuz yeni açılırken pH’ı 7,2-7,6 arasın ayarlanır. 100 m³ havuz suyuna 1-1.5 kg Kalsiyum hipoklorit ilave edilir. Bu ilave ile 5,0-10,0 ppm aktif klor sağlanmalıdır. Havuz pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır. Alkalinite 50-100 ppm arasına ayarlanır ve burada sabit tutulur Toplam alkalinite 80-100 ppm arasında olmalıdır. Düzenli kullanımda günlük 200-300 gram olarak kullanılır.

 

 

 CRYSTAL POOL YOSUN ÖNLEYİCİ ÜRÜNLERİ
CRYSTAL POOL YOSUN ÖNLEYİCİ ÜRÜNLERİ

YOSUN ÖNLEYİCİ- CRYSTAL  Algeacide

 • Yosun oluşumunu önlemek için şok klorlama işleminin ardından havuza uygulanmalıdır.
 • Klor kullanımını etkin hale getirerek; klor tüketimini minimuma indirir.
 • Özellikle ayak mantarları, cilt hastalıklarına sebep olabilecek virüsler ve hastalık oluşturabilecek bakteriler yüksek nemli ortamlarda hızlı bir şekilde ürerler.
 • Havuz ve sauna gibi yüksek nemli ortamlarda hastalık yaratabilecek mikroorganizma yayılmasının önlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli: Sezon açılırken 100 m³ havuz suyu için 1 L Yosun Önleyici ilave edilir. Şartlandırılmış havuz suyunda 1,0-1,5 ppm aktif klor bulunmalıdır. Haftalık tamamlama suyu miktarı toplam havuz hacminin %10’nu geçiyorsa, her 100 m³ tamamlama suyuna 250-500 lt Yosun Önleyici haftada bir ayrıca ilave edilir.

Sezon kapandıktan sonra başlangıç dozaj miktarında Yosun Önleyici havuz suyuna son kez ilave edilir. Bu uygulama yeni sezon açılışını kolaylaştıracaktır. Yosun Önleyici, yaygın olarak kullanılan diğer yüzme havuzu kimyasalları ile uyumludur. 

AYAK DEZENFEKTANI- CRYSTAL Clean

 • Yüzme havuzları ve saunalarda, sert yüzeylerde ve ayak havuzlarında hijyen için kullanılır.
 • %10’luk oranda sulandırıIdıktan sonra cilt ile olumsuz özelliğe sahip değildir.

Kullanım Şekli : %1'lik solüsyonu hazırlanır ve ayak havuzuna boşatılır. Yüzücülerin havuza girmeden önce bu havuza basmaları sağlanır.

 

KIŞLIK BAKIM-CRYSTAL Winter

 • Havuzlarda yosun oluşumunu, mikroorganizma gelişimini ve kireç çökeltilerini önleyerek kış aylarında havuzu koruyan, yeni sezonda da kolay bir temizliğe imkân sağlayan havuz kimyasalıdır.
 • Sezon açılımında havuzun devreye alınmasını kolaylaştırır ve temizlik maliyetini düşürür.

Kullanım Şekli : Havuz suyuna homojen olarak yayılmak sureti ile uygulaması yapılabilir. Şok uygulamada;100 m³ havuz suyu için,5 litre ürün kullanılabilir. Düzenli uygulamada;100 m³ havuz suyu için, 2,5 litre ürün ayda 2 kez kullanılabilir.

 

 CRYSTAL POOL ÇÖKTÜRÜCÜ-PARLATICI VE SÜREKLİ TEMİZLEYİCİLER
CRYSTAL POOL ÇÖKTÜRÜCÜ-PARLATICI VE SÜREKLİ TEMİZLEYİCİLER
CRYSTAL POOL ÇÖKTÜRÜCÜ-PARLATICI VE SÜREKLİ TEMİZLEYİCİLER
CRYSTAL POOL ÇÖKTÜRÜCÜ-PARLATICI VE SÜREKLİ TEMİZLEYİCİLER

ÇÖKTÜRÜCÜ- CRYSTAL Flocculation

 • Havuz suyu içerisindeki küçük parçacıkların topaklanarak çöktürülmesinde kullanılır ve havuz suyunu berraklaştırır.
 • Polimerik yapıda çöktürücüdür.       
 • Açık ve kapalı havuzlarda haftada 1 (bir) dip temizliği yapmadan 10-12 saat evvel uygulanmalıdır.
 • Uygulama ardından yaklaşık 4 saat sonra sirkülasyon pompaları durdurulur ve 6-8 saat havuz suyu dinlendirilir. Beraberinde dip temizliği, ters yıkama ve durulama işlemleri sırasıyla yapılmalıdır.
 • Çöktürücü ürünle beraber dip temizliği uygulaması ufak boyuttaki taneciklerin mekanik filtrasyon tankında tutulması sağlanır ve ters yıkama işlemi ile havuz suyundan uzaklaştırılır.

Kullanım Şekli:  Sudaki organik kirlilik derecesine bağlı olarak 100 m³ havuz suyuna 1-1.5 lt arasında besleme yapılmalıdır. Doğrudan ambalajından alınarak sulandırmadan uygulanır.

 

PARLATICI-CRYSTAL Shine

 • Havuz suyu içerisinde bulunan yabancı maddelerin topaklanarak filtreye gönderilmesi yolu ile temizlik sağlar. Bu sayede havuz suyu daha berrak ve parlak görünüme kavuşur.
 • Ağır metaller dâhil suya boya veren maddelerin filtrede tutulmasını yardımcı olur. Bu sayede havuzun yabancı maddelerce boyanmasını önler.
 • Zararlı aldehit yapıdaki maddeleri kendine bağlayarak uzaklaştırır.
 • Metal yüzeylerde oluşabilecek korozyonu önler.
 • Katyonik polimer içeren bir koagülanttır.
 • Havuz kullanımının yoğun olduğu günlerde akşam saatlerinde görünen bulanıklığı önler, havuz suyunu berraklaştırır.

Kullanım Şekli: Sudaki organik kirlilik derecesine bağlı olarak her 100 m³ havuz suyuna 1-2 lt besleme yapılmalıdır.

 

YÜZDÜRÜCÜ-CRYSTAL Flock DADMAC

 • Havuz suyu içerisindeki küçük parçacıkların topaklanarak yüzdürülmesinde kullanılır ve havuzun kolay bakımı yapılarak havuz suyunu berraklaştırır.
 • Polimerik yapıdadır.       

Kullanım Şekli: Sudaki organik kirlilik derecesine bağlı olarak her 100 m³ havuz suyuna 1-2 lt besleme yapılmalıdır.

İYON TUTUCU- CRYSTAL Ion

 • Sertlik iyonlarını bağlayarak havuz yüzeylerinde, besleme kısımlarında ve filtre üzerinde kireç oluşumunu engeller.
 • Demir, bakır ve mangan gibi metal iyonlarını bağlayarak bunların neden olduğu suyun renklenmesini de engeller.
 • Havuz suyu ön arıtma sistemine verilerek kullanılır.
 • Kireç oluşumunu engeller ve havuz suyunu berraklaştırır.
 • Havuz suyunda kalsiyum tuzlarının neden olduğu bulanıklığı engeller.

Kullanım Şekli: Klor ile dezenfeksiyon uygulamasından önce havuz suyuna homojen olarak yayılmak sureti ile uygulaması yapılabilir. Başlangıçta şok uygulama yapılmalıdır: 100 m³ havuz suyu için, kirlilik derecesine göre 1-3 litre ürün kullanılabilir.

 

 CRYSTALPOOL PH AYARLAYICI ÜRÜNLER
CRYSTALPOOL PH AYARLAYICI ÜRÜNLER
CRYSTALPOOL PH AYARLAYICI ÜRÜNLER

SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ

 • Sıvı olması dolayısıyla homojen çözelti olarak kalacağından kullanımı otomatik dozaj sistemlerine uygundur
 • Kokusuz oluşu en önemli avantajıdır.
 • Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz. Ancak metal kısımlara direkt olarak teması önlenmelidir.

Kullanım Şekli: Havuzun pH değeri sürekli kontrol edilmeli ve ihtiyaç varsa verilmelidir. 100 m³ suya 400 mL ürün verilmesi 0,1 pH düşmesine sebep olur.  Dozajla uygulama yapıldığında 100lt’lik kimyasal tankına 30 lt’lik pH düşürücü atılır kalan 75 lt su ile tamamlanır (bu işleme başlamadan önce kimyasal tankının içerisine bir miktar su doldurunuz.)

 

TOZ PH DÜŞÜRÜCÜ

 • Toz olması sayesinde kullanımı kolaydır.
 • Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz. Ancak metal kısımlara direkt olarak teması önlenmelidir.
 • Dozaj sistemlerinde kullanılması önerilmez.

Kullanım Şekli: Havuz suyu pH değerini 0,1 birim düşürmek için, 100 m3 havuz suyuna 1 kg pH (-) toz, dozlanması gerekmektedir. Toz olarak doğrudan ya da doğru miktarda ölçülüp sulandırıldıktan sonra havuz suyuna eklenerek de kullanılabilir.

 

TOZ PH YÜKSELTİCİ-ALKALİNİTE DÜZENLEYİCİ

 • Suda ph salınımı alkaliniteye bağlıdır. Bu sebepten; alkalinite, suda ph değerinin değişmesine karşı direnç olarak da tanımlanabilir. Ayrıca suyun ph tamponlama kapasitesi olarak da bilinir.
 • Düşük alkaliniteyi yükseltmek için suya toz alkalinite arttırıcı verilir. Böylece alkaliniteyi yükseltirken pH değeride bir miktar artış gösterir.

Kullanım Şekli: Alkaliniteyi pH 7.2-7.6 arasındayken 10 ppm arttırmak için 100 m³ havuz suyuna 2 kg verilir.

 CRYSTAL POOL DİĞER HAVUZ KİMYASALLARI
CRYSTAL POOL DİĞER HAVUZ KİMYASALLARI

FİLTRE TEMİZLEYİCİ- CRYSTAL Filter

 • Organik esaslı asit içeren bir kireç çözücüdür.
 • Filtre ve havuz yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.
 • Kireç, mineral ve organik madde birikimlerini çözer.
 • Yoğun olarak kullanılan havuzların filtrelerinde zamanla vücut yağı, güneş yağı gibi artıklar birikerek su geçirmez bir film tabakası oluşturur. Ayrıca suyun içerdiği kireç, kum tanecikleri arasında birikerek kumu bloke eder ve iş görmez hale getirir. Bu sebeple filtrelerin belli zaman aralıklarında bakımlarının yapılması gerekir.
 • Filtre Temizleyici ürün kullanımı havuz ve filtre içerisindeki kir ve kireç oluşumlarını malzemeye zarar vermeden temizler. Yılda 1(bir) defa filtre kumunun bakımı solüsyon yardımıyla yapılmalıdır.
 • Toz halde olduğundan kullanımı sıvı ürünlere göre daha kolay ve ekonomiktir.

Kullanım Şekli:  Yoğun filtre temizliğinde: Yılda bir ya da iki kere, %10'luk hazırlanan Crystal Filter çözeltisi (10 L su içerisine 1 kg ürün) filtre içerisine boşaltarak 8-10 saat süre ile bekletilmelidir. Süre sonunda bol su ile ters yıkama yapılmalıdır. Gerekirse aynı işlem tekrarlanabilir. (Aside dayanıklı olmayan malzemelerin temizliğinde dikkatli olunmalıdır.)

Havuz temizliği: Boşaltılmış havuzun temel temizliği için %10'luk CRYSTAL Filter çözeltisi bir fırça ile uygulanır. 10-15 dakika bekletilerek kireç tabakalarının sökülmesi beklenir. Daha sonra bol su ile durulanır.

 

TERAS TEMİZLEYİCİ-CRYSTAL Terrace

 • Havuz yüzeyleri ve savak ızgaraları yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.
 • Yürüme alanlarında, havuz yüzeylerinde meydana gelen taşlaşma, kireç vs. giderir.
 • Kıvamlı yapısı ile yüzeylerde temizliği kolaylaştırır.

Kullanım Şekli: 10 L suya 1-2 L ilave edilerek hazırlanan temizlik solüsyonu ile temizlik yapılır. Her temizleme işleminde 10 L suya 3 L'den fazla ürün eklenmemelidir. Hazırlanan temizlik solüsyonu ile havuz yüzeyi fırçalanarak temizlenir. Temizlik öncesinde yüzeyler, su ile iyice ıslatılmalıdır. Temizlik işlemi sonrasında bol su ile durulanmalıdır.

 

 WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı