Havuz Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulumu

 

HAVUZLARDA DEZENFEKSİYON SİSTEMİ KURULUMU

Havuz sularını filtre edilmesi için gerekli kum filtresi ve sirkülasyon pompası seçimi konusundaki hassasiyeti suyun dezenfekte edilmesi için kullanılacak sistemlerde göstermek gerekmektedir.   Dezenfeksiyon sistemleri ihtiyaca göre otomatik ölçüm kontrol dozaj sistemleri ile dozlama, tuz jeneratörü ile yerinde klor üretimi, ozon sistemi ile yerinde ozon gazı üreterek havuz sularının dezenfeksiyonunu sağlamak mümkündür.

Seçilen dezenfeksiyon yönteminin suda sağlayacağı ideal dezenfeksiyon kalitesi sağlığınız için çok önemlidir. Dezenfektan seçimine bağlı olarak havuzunuzda güçlü veya zayıf dezenfeksiyon sağlanabilmektedir. Bu sebeple dezenfeksiyon yönteminin seçimi hassasiyet gösterilmesi gereken önemli konudur.

Dezenfeksiyon yöntemi belirlenirken öncelikle havuzun ihtiyaçları tam olarak belirlenmelidir.

Günlük kullanan kişi sayısı, mevcut filtre ve pompa kapasitesi, pompa çalışma zamanı, su sıcaklığı vb. Bu gibi parametreler havuzdan havuza değişiklik gösterir ve sistem kapasitesinin hesabında çok önemli yere sahiptir. Mevcut mekanik ekipmanlara uygun ve TSE standartlarında dezenfeksiyon sistem kapasitesi hesaplanmalıdır.

Seçilen dezenfeksiyon yöntemi; mikroorganizmaların üremesini, virüs, bakteri, yosun, mantar, küf, oluşmasını engellemelidir.

Dezenfektan yöntemi olduğuna inanılan birçok sistem kurulumu ve/veya madde kullanımı havuz sularındaki ter idrar ve deri hücreleriyle reaksiyona girmesinin yanında; gerçekleşen reaksiyonların yan ürünü olarak insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden ‘Kloramin’ denilen bağlanmış klorların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Seçilen dezenfeksiyon yöntemi; dezenfektan maddelerinin reaksiyonu sonucu havuzda bağlı klor (insan üzerinde kanserojen etki gösteren madde) oluşumuna izin vermemesi gerekmektedir. Su da koku, tat değişikliği yapmamalıdır.

Seçilen dezenfeksiyon yöntemi; hem havuz kimyasal kullanımını minimuma indirmeli ve klasik klorlamaya kıyasla çok daha iyi bir dezenfeksiyon sağlamalıdır.

DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ 

1-Manuel Klorlama (Elle Kimyasal uygulaması)

Havuza atılacak kimyasalların her hangi bir cihaz kullanmadan Havuz hacmine göre günlük haftalık elle manuel olarak havuza atılması işlemidir. Havuzun ideal dezenfeksiyon değerlerinden uzaklaşmaması için akşam veya sabah ilave edeceğiniz kloru sürekli takip etmeniz gerekecektir.

Limit değerin altına düşürmeniz; yosunlaşma, kirlilik ve devamında zararlı mikroorganizmaların üremesine ortam hazırlayacaktır. Bu yöntem sosyal tesis havuzlarında kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Ev havuzlarında ise şoklama ve mecburiyet durumlarında kontrollü olarak ancak bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Klasik klorlama ile havuz dezenfeksiyonunu sağlamaya çalışıyor ve gereken kimyasalları elle her hangi bir cihaz kullanmadan göz kararı gelişi güzel havuza atıyorsanız

Kullanılacak kimyasalları çok iyi takip etmeli ve havuz suyu değerlerini ideal değerlerin altına düşürmemelisiniz. Havuz suyunda oluşabilecek her türlü kirliliğin giderilmesi, bakteri ve virüslerin öldürülmesi askıdaki partiküllerin çökeltilmesi, alglerin yok edilmesi için düzenli olarak havuz kimyasallarını kullanmanız gerekmektedir.

2-Otomatik Ölçüm Kontrol Dozlama ile klorlama

Bu yöntem kullanılacak kimyasalların bir cihaz yardımıyla havuza dozlanması işlemidir. Cihaz havuzun en temel iki değeri olan pH ve redox (mV) değerlerini okur. Okunan değerlere göre havuza ihtiyacı olan temel kimyasallar klor ve pH düşürücü dozlanarak havuz suyunun devamlı olarak ideal dezenfeksiyonda ( pH: 7.2-7.6 redox: 650-750 mV) kalması sağlanır. Bu sayede havuz suyu düzenli olarak takip edildiğinden dezenfeksiyon manuel kimyasal kullanımındaki gibi anlık olmaz ve sürekli ideal dezenfeksiyon aralığında bulunur.

Bu yöntemle kullanılacak kimyasal sodyum hipoklorit (sıvı klor) ve sülfürik asit (sıvı pH düşürücü) olmalıdır. Diğer kullanılacak klor türevleri iyice su ile karıştırılamadığında tortuları dozaj pompanızı tıkayacak sistem devamlı arızaya geçecektir. Ev havuzlarında ve sosyal tesis havuzlarında kullanılması tavsiye ederiz.

 

3-Tuz klor jeneratörü

Yüzme havuzu içerisine atılan sofra tuzdan (NaCl) tuz klor jeneratörünün titanyum plakaları vasıtası ile elektroliz yapılarak dezenfektan üretilmesi işlemidir. Bu yöntem havuz kullanıcısının kendi havuzunu doğal bir yöntemle sofra tuzuyla dezenfekte etmesini sağlayarak yüzme keyfini arttıracak en güvenilir yöntemlerden biridir.

Tuzlu su titanyum plakalardan geçerken elektrik enerjisine maruz kalır. Bu elektrik enerjisi sofra tuzunun ve suyun kimyasal bağlarını kopararak sıralı reaksiyonların oluşumuna neden olur. Bu reaksiyonlar sonucu havuz suyunuz ideal dezenfeksiyon (pH:7.2-7.6 klor: 1.5-2.0 ppm) seviyesine ulaşır.

Bu sistemin en önemli özelliği devamlı olarak serbest klor üretimi doğal bir yöntemle sağlandığından koku, göz yanması, boğaz kuruluğu, kaşıntı gibi klorun yüzücüyü rahatsız eden etkileri oluşmamasıdır.

 

 

4- Ozon dezenfeksiyon sistemleri

 

Havadaki oksijenden ozon üretilerek havuz suyunun ozonla dezenfeksiyonunun sağlanması işlemidir. Havuz suyu dezenfeksiyon sistemleri içerisinde en etkin ve en doğal yöntem tartışmasız ozondur.

Sistemin en önemli farkı 0.3-0.6 ppm (şebeke suyu klor konsantrasyonunu 1ppm)klor konsantrasyonda bile mükemmel dezenfeksiyon sağlamasıdır. Ozon suda çözünerek dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra oksijene dönüşür bu sayede havuz suyu oksijence de zenginleşir.

Ozon, artık ve kalıntı bırakmayan tek doğal dezenfektandır. Ozon; yan ürün olarak sadece oksijen gazı oluşumuna sebep olur. Bu sayede havuz suyu oksijence de zenginleşir ve havuzda bulunan bağlı klor oluşumu engellendiği için hoş olmayan klor kokusunu, göz yanması, cilt kızarıklığı ve kulak, burun, boğaz enfeksiyonu gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır.

Sistem iyi dizayn edilirse koku, tat, alerji, kaşıntı tamamen ortadan kalkacak ve rahat bir yüzme sağlanacaktır. Sosyal tesis havuzlarında kesinlikle ozon sitemi kullanılmalıdır. Ev havuzlarında makine dairesi müsaitse (havalandırmanın iyi olması gerekir) tavsiye edilmektedir.

Ozon sistemi kullanmaya başlamanızla beraber havuzda kullandığınız tüm kimyasallar %90 oranında azalacak ve havuz temizliğiniz kolaylaşacaktır; çünkü Corona Deşarj Ozon Sistemi sürekli dezenfeksiyon sağlar ve minimum bakım gerektirir.

Ozon, havuzda oluşabilecek bakterilerin, mantarların ve virüslerin oluşumunu %100 olarak engellediği için yüzücülerin vücudunda mantar oluşumu riski tamamen ortadan kalkar.

WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı