Ozon Üretimi

Ozon Üretimi

Corona Desarj Yöntemi'nde oksijen molekülleri elektrik akımı verilerek oksijen atomlarına parçalanır ve diğer oksijen moleküllerri birleşerek ozon gazını (O3) oluşturur.

Ozon üretiminde ham madde havadır.

Kullandığımız ozon jeneratörü Corona Deşarj (CD) ile ozon üretimi sağlamaktadır.

CD yöntemiyle yüksek elektrik gerilimi altında O2 molekülleri arasındaki bağların koparak O3 molekülüne dönüşmesini sağlanır. Yüksek elektrik gerilimi ortamdaki oksijen moleküllerinin (ağırlıkça %90) ozona 

dönüştürülmesi sağlanır.

 

 

Dielektrik yüksek voltajı tüm yüzeye yayar. Bu da yüksek akım yoğunluğu sağlar ve etkili bir corona oluşur. İletken plakalar arasında sağlanan yüksek elektrik gerilim; oluşan ozonun kararlı yapıda olmasını sağlar bu da ozon konsantrasyonunu artırır.

Ozonla dezenfeksiyon için sağlanması gereken en temel şartlardan biri ozon molekülünün suda oksijene dönüşmeden çözünmesini sağlamaktır. CD kararlı yapıda ozon ürettiğinden suda çözünen ozon konsantrasyonu da artmaktadır.

 


WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı