Ozon İle Dezenfeksiyon

Ozon İle Dezenfeksiyon

Uyguladığımız ozon sisteminde dezenfeksiyon kontak tanklarında meydana gelir. Ozon gazı hiçbir suretle makine dairesine veya havuz içerisine gönderilmez. Yani ozonun insanlara direkt teması önlenmiş olur.

Ozon gaz fazda bir dezenfektandır. Bu sebeple suyun dezenfeksiyonu yapabilmesi için suda çözdürülmesi gerekir. Ozon çok agresif bir gaz olduğundan suda çözdürme işi de çok zordur. Kapalı temas tankı ortamında çözdürme işi yapılmalıdır.

  • Suda çözdürülemeyen ozon gazı dezenfeksiyonyapamadan sudan uzaklaşır ve tankın üst tarafına birikir.

 

 

  • Kapalı temas tankında bile çözdürme verimini sadece %10’dur.Temas tankı olmadığında bu oran %1’in altındadır.Sadece çözdürülen ozon gazı dezenfeksiyon yapabilir.

 

 

  • Dezenfekte edilen havuz suyu tanktan çekilir ve havuza gönderilir.

 

 

Ozonun suyla teması için 3-4 dakika gereklidir. Aksi halde ozonun suda çözülme verimi azalacaktır.

Örneğin:100 m3 ev havuzu için saatte ortalama 25 m3lük pompa debisi gerekir. Ozonlanan su debisi ortalama 6-7 m3/saat’tir, yani dakikada 11 lt. su debisi vardır. Buna göre 4 dakikalık temas için 470 lt’lik tank gerekir.

 


WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı