Yüzme Havuzlarında Tuz Jeneratörü Çalışma Prensibi

Yüzme Havuzlarında Tuz Jeneratörü Çalışma Prensibi

Yüzme havuzunuza yaklaşık 4 bin ppm tuz (3 kg/m3 NaCl) konsantrasyonu sağlanması için gerekli olan miktarda tuz havuz yüzeyinden havuz içine dökülür. Zamanla dökülen tuz su da doğal yoldan çözünecektir.

Havuz pompaları (filtrasyon konumunda) çalıştırıldığı sürece havuz içindeki  tuzlu su taşma ızgaralarından savaklara dolacaktır. Savaklardan hareketle su denge deposuna dolar. Denge deposundan pompalarla çekilen su filtrelere geçer ve fiziksel arıtma bu sayede sağlanır. Fiziksel arıtmadan çıkan su besleme hattı vasıtasıyla havuz içerisine beslenir. Besleme hattı güzergahından çekilen boru hattı sayesinde su havuza beslenmeden önce Tuz Jeneratörünün hücresinden geçmesi sağlanır. Hücreden geçen tuzlu su elektrolize uğrar. Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemidir. Bu sayede tuzlu sudan serbest klor üretimi sağlanır ve ortamdaki reaksiyon sonucu dezenfektan maddesi olan  ‘hipoklorik asit’ meydana  gelir. 

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

(Tuz +  Su         →      Soda  +   Hidrojen +  Klor)

 

NaOH, su da kolayca çözünme gerçekleştirir. Cl, serbest klordur.

Cl2 + H2O  → HOCl + HCl

(Klor + Su  → Hipoklorik asit + Hidroklorik asit)

Oluşan hipoklorik asitli havuz suyu  besleme hattı güzergahından devam ederek havuza beslenmesi sağlanır. Bu sayede havuz içerisinde oluşmuş hipoklorik asit, her tür organik (yaprak, böcek, polen, yosun, bakteri, mantar ve ter, idrar, tükürük gibi kirlilikler) ve inorganik kirlilikler (kum, kil, toprak) üzerinde dezenfeksiyon etkisi  gösterir.

Hipoklorik asitin sürekli  üretimi, dezenfeksiyon gücü, hızı ve emsallerine ilişkin klorlama tesirine yaklaşık olarak eşit olan başka bir dezenfeksiyon yöntemi mevcut değildir. Sürekli otomatik dezenfektan üretimi sayesinde havuzlarda her daim hijyen koşullarını sağlamak mümkündür. Sıvı klorlar gibi uçucu özellikte olmaması, tuz’dan klor üretimi sağlanması, ekonomik olması ve en önemlisi sağlıklı olması sebebiyle; ilk aşamada Tuz Jeneratörleri tercih sebebini oluşturur.

 


WhatsApp chat WhatsApp Danışma Hattı